Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Komunikacione veštine

 

• Unapređenje odnosa sa drugima

• Aktivno slušanje i parafraziranje

• Postavljanja pitanja i davanje odgovora na pitanje

 

O treningu

Koristi za vas i vašu organizaciju

 

Kome je namenjen?

 

Sadržaj

 

 

 

Datumi

 

Prijava

Vreme

 

Investicija

 

In-house trening

 

100% garancija povraćaja novca

 

Download (PDF)

MCB

KAIZEN™

MAGAZINI

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page