Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Savremeni menadžer 2

 

• Ako želite da napravite dobar tim…

• ..savetujete ih i motivišete

• …i razmenite iskustva sa menadžerima iz različitih organizacija

 

O treningu

Koristi za vas i vašu organizaciju:

 

Kome je namenjen?

  

Sadržaj

 

Datumi

 

Prijava

 

Vreme

 

Investicija

 

In-house trening

 

100% garancija povraćaja novca

 

Download (PDF)

MCB

KAIZEN™

MAGAZINI

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page