Board Game S-O-F (Strategija–Operacije–Finansije)

BRK_2020

• Holistički pristup (uloga CEO) i razbijanje funkcionalnih silosa • Donošenje odluka u "sigurnoj atmosferi" (simulacija) • Rapidno povećavanje biznis znanja iz strategije, operacija, finansi...

> saznaj više