1/CONTROLLING

Katalog obuka (PDF)

Akademija Controllinga I

Sertifikovani program Controller Akademie

15 dana / 5 treninga po 3 dana / 2.900 eur

Akademija Controllinga II

10 dana / 5 treninga po 2 dana / 2.400 eur

Controlling Black Belt (I + II)

Akademija Sales controllinga

Akademija pricinga (Price controlling)

Specijalizovani treninzi iz controllinga

 

 

2/IZVEŠTAJI ZA MENADŽERE

Katalog obuka (PDF)

Akademija za izveštaje za menadžere

Specijalizovani treninzi za izveštavanje

 

3/EXCEL

Katalog obuka (PDF)

Akademija za Excel I

Akademija za Excel II

Excel Black Belt (I + II)

Specijalizovani treninzi iz Excel-a

 

4/POWER BI

Katalog obuka (PDF)

Akademija za POWER BI

Specijalizovani treninzi za Power BI

 

5/FINANSIJE

Katalog obuka (PDF)

Akademija za CFO

Specijalizovani treninzi iz finansija

 

 

6/KAIZEN & LEAN

Katalog obuka (PDF)

Lean Six Sigma Sertifikacija

Međunarodno priznata sertifikacija za Lean Six Sigma.
Najbolji sadržaj, odlazak u Gembu i stalan rad sa mentorom – Lean Six Sigma je za polaznike koji žele da postanu eksperti u Lean-u.

Lean sistem

Naučite glavne delove Lean i Kaizen sistema.
Ovi treninzi su odlični za menadžment, kao i za rukovodioce u fabrikama.

Lean alati

Ukoliko vas zanima pojedinačan Lean alat, onda su ovi treninzi izbor za vas.
Konkretni, praktični treninzi, sa odlaskom u Gembu i radom na pravim primerima.

QCD model

Sa ovim treninzima ulazite u sve tajne Kaizena i Lean-a.
Naučićete kako da pratite Quality, Cost i Delivery i kako da dobijete konkretne rezultate.

 

7/FACTORY (PROIZVODNJA)

Katalog obuka (PDF)

 

8/SALES (PRODAJA)

Katalog obuka (PDF)

Akademija za prodavce

Akademija za menadžere prodaje

Akademija Sales controllinga

Specijalizovani treninzi iz prodaje

 

 

9/SOFT SKILLS

Katalog obuka (PDF)

Zaposleni

Menadžer

Komunikacija

 

 

10/PREZENTACIJA

Katalog obuka (PDF)

Akademija ZEN prezentacije

Specijalizovani treninzi iz prezentacija

 

 

11/MENADŽMENT

Katalog obuka (PDF)

 

12/HUMAN RESOURCES

Katalog obuka (PDF)

Akademija za HRM

Akademija za trening trenera

Specijalizovani treninzi iz HR-a

 

13/MARKETING & TRADE MARKETING

Katalog obuka (PDF)

 

14/MS OFFICE

Katalog obuka (PDF)

 

15/UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Katalog obuka (PDF)

 

 

Prijava treninga

In-house trening

 

Download (PDF)

Katalozi

Magazini

Softver za planiranje, forecasting i izveštavanje