1/DATA SCIENCE

 Data Science Bootcamp (PDF)

Katalog obuka 2022 (PDF)

DATA SCIENCE BOOTCAMP

10 nedelja full-time ili 24 nedelje part-time/ 50 dana treninga / 400h učenja / 4.900 eur

Data Science Bootcamp je posebno napravljen program za one koje zanima posao budućnosti – Data Science! Rad na bootcampu odvija se isključivo preko konkretnih projekata, bez nepotrebne teorije i isključivo sa trenerima iz prakse.

Postoje dva načina rada: full time i part time.

 

Sadržaj Data Science Bootcamp-a (400 sati rada)

Pored obuka koje prolazite sa našim trenerima (uživo u učionici ili on-line live), dobijate i neograničen pristup 24/7 dodatnim on-line treninzima iz Data Science-a koji se nalaze na našoj e-learning platformi (LMS). Polaznik ima pravo na dodatnih 80 on-line treninga na srpskom, sa preko 400 sati video materijala. Polaznik može da samostalno sluša dodatne treninge neograničeno, 24/7, na laptopu, mobilnom, tabletu, bilo gde i u bilo kom trenutku, pre i posle treninga.

Data Science Bootcamp zahteva visoku motivaciju i posvećenost tokom 10 nedelja intezivnog rada.  Tražite dodatne informacije kao i brošuru o upisu na Data Science Bootcamp.

 

AKADEMIJA ZA R

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Pored ovih obuka koje prolazite sa našim trenerima (uživo u učionici ili on-line live), dobijate i neograničen pristup 24/7 dodatnim on-line treninzima iz R-a koji se nalaze na našoj e-learning platformi (LMS). Polaznik ima pravo na dodatnih 15 on-line treninga na srpskom, sa preko 75 sati video materijala. Polaznik može da samostalno sluša dodatne treninge neograničeno, 24/7, na laptopu, mobilnom, tabletu, bilo gde i u bilo kom trenutku, pre i posle treninga.

 

AKADEMIJA ZA PYTHON

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Pored ovih obuka koje prolazite sa našim trenerima (uživo u učionici ili on-line live), dobijate i neograničen pristup 24/7 dodatnim on-line treninzima iz Pyhton-a koji se nalaze na našoj e-learning platformi (LMS). Polaznik ima pravo na dodatnih 17 on-line treninga na srpskom, sa preko 70 sati video materijala. Polaznik može da samostalno sluša dodatne treninge neograničeno, 24/7, na laptopu, mobilnom, tabletu, bilo gde i u bilo kom trenutku, pre i posle treninga.

 

AKADEMIJA ZA TABLEAU

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Pored ovih obuka koje prolazite sa našim trenerima (uživo u učionici ili on-line live), dobijate i neograničen pristup 24/7 dodatnim on-line treninzima iz Tableau-a koji se nalaze na našoj e-learning platformi (LMS). Polaznik ima pravo na dodatnih 4 on-line treninga na srpskom, sa preko 25 sati video materijala. Polaznik može da samostalno sluša dodatne treninge neograničeno, 24/7, na laptopu, mobilnom, tabletu, bilo gde i u bilo kom trenutku, pre i posle treninga.

  

AKADEMIJA ZA MAŠINSKO UČENJE

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Pored ovih obuka koje prolazite sa našim trenerima (uživo u učionici ili on-line live), dobijate i neograničen pristup 24/7 dodatnim on-line treninzima iz Mašinskog učenja koji se nalaze na našoj e-learning platformi (LMS). Polaznik ima pravo na dodatnih 4 on-line treninga na srpskom, sa preko 20 sati video materijala. Polaznik može da samostalno sluša dodatne treninge neograničeno, 24/7, na laptopu, mobilnom, tabletu, bilo gde i u bilo kom trenutku, pre i posle treninga.

 

AKADEMIJA ZA SQL

6 dana / 3 treninga po 2 dana / 1.890 eur

Treninzi:

Pored obuka koje polaznik prolazi sa našim trenerom (učionica uživo ili on-line live), svaki polaznik dobija neograničen pristup 24/7 dodatnim on-line treninzima za SQL. Polaznik ima pravo na 3 treninga, sa preko 15 sati video materijala, i sve na srpskom! Polaznik može da treninge gleda neograničeno, na laptopu, mobilnom, tabletu, bilo gde i u bilo kom trenutku, neograničeno, 24/7.

 

2/POWER BI

Katalog obuka 2022 (PDF)

AKADEMIJA ZA POWER BI I: OSNOVNI

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Treninzi:

AKADEMIJA ZA POWER BI II: EKSPERT

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Treninzi:

AKADEMIJA ZA POWER BI III: DAX

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Treninzi:

 

POWER BI BLACK BELT (I+II+III)

20 dana / 10 treninga / 5.900 eur

Kombinujte sve tri Power BI akademije! Pored ovih obuka koje prolazite sa našim trenerima (uživo u učionici ili on-line live), dobijate i neograničen pristup 24/7 dodatnim on-line treninzima iz Power BI koji se nalaze na našoj e-learning platformi (LMS). Polaznik ima pravo na dodatnih 22 on-line treninga na srpskom, sa preko 120 sati video materijala. Polaznik može da samostalno sluša dodatne treninge neograničeno, 24/7, na laptopu, mobilnom, tabletu, bilo gde i u bilo kom trenutku, pre i posle treninga.

 

Specijalizovani treninzi za Power BI

 

3/LEAN SIX SIGMA SERTIFIKACIJA

Katalog obuka 2022 (PDF)

Međunarodno priznata sertifikacija za Lean Six Sigma. Najbolji sadržaj, odlazak u Gembu i stalan rad sa mentorom. Lean Six Sigma sertifikacija je za polaznike koji žele da postanu eksperti u Lean-u.

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT (LSS YB)

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT  (LSS GB)

LEAN SIX SIGMA BLACK BELT  (LSS BB)

 

4/FINANSIJE & CONTROLLING

Katalog obuka 2022 (PDF)

CONTROLLING COACHING 1-NA-1

15h coaching-a iz controllinga / 1-na-1 sa trenerom / 15h dodatnog on-line treninga / 4.900 eur

Iskoristite znanje i iskustvo Bojana Šćepanovića, najiskusnijeg trenera u Srbiji. 31 godina radnog iskustva, 1.500 održanih obuka. Controlling coaching se radi on-line, 1-na-1, za oblast controlling.

 

FINANSIJSKI COACHING 1-NA-1

15h coaching-a iz controllinga / 1-na-1 sa trenerom / 15h dodatnog on-line treninga / 4.900 eur

Iskoristite znanje i iskustvo Bojana Šćepanovića, najiskusnijeg trenera u Srbiji. 31 godina radnog iskustva, 1.500 održanih obuka. Controlling coaching se radi on-line, 1-na-1, za oblast finansije.

 

AKADEMIJA CONTROLLINGA I

Sertifikovani program CONTROLLER AKADEMIE iz Minhena, Nemačka

15 dana / 5 treninga po 3 dana / 3.900 eur

Treninzi:

AKADEMIJA CONTROLLINGA II

10 dana / 5 treninga po 2 dana / 2.900 eur

Treninzi:

CONTROLLING BLACK BELT

25 dana / 10 treninga / 6.490 eur

 

 

AKADEMIJA SALES CONTROLLINGA

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Treninzi:

 

AKADEMIJA ZA CFO

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Treninzi:

 

Specijalizovani treninzi iz finansija i controllinga

 

5/IZVEŠTAJI ZA MENADŽERE

Katalog obuka 2022 (PDF)

AKADEMIJA ZA IZVEŠTAJE ZA MENADŽERE

Napravite sjajne izveštaje za menadžere koji će vaše šefove da ostave bez daha!

10 dana / 5 treninga po 2 dana / 2.890 eur

Treninzi:

 

 

Specijalizovani treninzi za izveštavanje

 

6/EXCEL

Katalog obuka 2022 (PDF)

AKADEMIJA ZA EXCEL I

Iskoristite sve potencijale Excel-a.

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Treninzi:

AKADEMIJA ZA EXCEL II

Izvucite maksimum iz Excel-a!

6 dana / 6 treninga po 1 dan / 1.690 eur

Treninzi:

EXCEL BLACK BELT (I+II)

Kombinujte obe Akademije Excel-a po sniženoj ceni!

14 dana / 10 treninga / 3.790 eur

 

 

Specijalizovani treninzi iz Excel-a

 

7/VOĐENJE LJUDI U GEMBI/SHOP FLOOR MANAGEMENT

Katalog obuka 2022 (PDF)

VOĐENJE LJUDI U GEMBI

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 1.990 eur

Treninzi:

Ovo je posebno dizajniran program za rad sa ljudima u gembi. Idealan je za proizvodno i fabričko okruženje, logističke centre, maloprodajne objekte, veleprodaju, trgovinu. Takođe, odlične rezultate imamo i u servisnim kompanijama kao što su telekom, banke, call centri, outsource-ing, montaža, servisi, projektanti, inženjerske kompanije, itd.

 

Rad sa operaterima i mašinistima

Obuke se isključivo organizuju in-house, u gembi, direktno na shop floor-u.

 

Rad sa supervizorima i tim liderima

Obuke se isključivo organizuju in-house, u gembi.

 

Rad sa proizvodnim menadžerima

Obuke se isključivo organizuju in-house, u gembi..

 

8/LEAN & KAIZEN

AKADEMIJA ZA LEAN

10 dana / 5 treninga po 2 dana / 2.490 eur

Treninzi:

Ukoliko želite da brzo i kvalitetno uđete u Lean & Kaizen, onda je ovo savršen program za vas. Ovo je idealan program i za in-house obuke, kao početak uvođenja Leana & Kaizena u kompanijama.

 

Specijalizovani treninzi iz Leana & Kaizena

 

9/PROIZVODNJA

Katalog obuka 2022 (PDF)

AKADEMIJA ZA PROIZVODNOG MENADŽERA

10 dana / 5 treninga po 2 dana / 2.690 eur

Treninzi:

Sve što je potrebno savremenom proizvodnom menadžeru. Kombinacija hard skills-a i soft skill-a, pažljivo odabranih i prilagođenih tržištu Srbije.

 

Menadžerska znanja

 

10/PRODAJA

Katalog obuka 2022 (PDF)

AKADEMIJA ZA PRODAVCE

8 dana, 4 treninga po 2 dana / 1.890 eur

Treninzi:

Posebno napravljeni programi za profesionalne prodavce, komercijaliste, prodajne predstavnike, KAM, itd.

 

AKADEMIJA ZA MENADŽERA PRODAJE

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 1.890 eur

Treninzi:

Ukoliko ste rukovodilac u prodaji, onda je ovo savršen program za vas. Kombinacija hard skills (finansije, prodaja) i soft skills (vođenje i razvoj ljudi).

 

AKADEMIJA SALES CONTROLLINGA

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Treninzi:

Sales controller je partner menadžeru prodaje za ostvarivanje ciljeva u prodaji. Prođite kroz jedinstveni i unikatni trening na prostoru bivše Jugoslavije.

 

Specijalizovani treninzi iz prodaje

 

11/SOFT SKILLS

Katalog obuka 2022 (PDF)

AKADEMIJA ZA MENADŽERA I

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 1.910 eur

Treninzi:

Ukoliko vodite ljude, onda je ovo savršen program za vas. Konkretan, praktičan, sa dosta primera iz realnog života menadžera iz Srbije.

 

AKADEMIJA ZA MENADŽERA II

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 1.910 eur

Treninzi:

Ovo je nastavak prve akademije, sa četiri dodatna modula.

 

BLACK BELT ZA MENADŽERA (I+II)

16 dana / 8 treninga / 3.620 eur

 
Moderne veštine
Lična produktivnost
Menadžerske veštine
Liderstvo
Komunikacija
DISC® Psihološki profil ličnosti
Pregovaranje

 

12/PREZENTACIJA

Katalog obuka 2022 (PDF)

AKADEMIJA ZEN PREZENTACIJE

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Treninzi:

ZEN prezentacija je jedinstveni i unikatan program po kome smo prepoznatljivi.  Po ZEN principima prezentacije prave Ilon Mask (Tesla), Stiv Jobs (Apple), TED govornici, itd. Kada završite Akademiju ZEN prezentacije, vaše prezentacije će ostaviti publiku bez daha!

 

Specijalizovani treninzi iz prezentacija

 

13/MENADŽMENT

Katalog obuka 2022 (PDF)

 

EXECUTIVE COACHING 1-NA-1

15h executive coaching / 1-na-1 sa trenerom / 15h dodatnog on-line treninga / 4.900 eur

Iskoristite znanje i iskustvo Bojana Šćepanovića, najiskusnijeg trenera u Srbiji. 31 godina radnog iskustva, 1.500 održanih obuka. Executive coaching se radi iz hard skills oblasti – finansije, controlling, strategija, prodaja. Tražite dodatne informacije o executive coaching-u.

 

MINI MBA

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Treninzi:

 

Specijalizovani treninzi za menadžment

 

14/HUMAN RESOURCES

Katalog obuka 2022 (PDF)

AKADEMIJA ZA HRM

10 dana / 5 treninga po 2 dana / 2.690 eur

Treninzi:

Ukoliko želite da postanete uspešan HR menadžer, ovo je idealan program za vas. Pažljivo birani treninzi, konkretni primeri i praksa iz Srbije.

 

AKADEMIJA ZA TRENING TRENERA

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 1.890 eur

Treninzi:

Postanite profesionalni trener. Mi se 21 godinu profesionalno bavimo treningom i za 8 dana ćemo vam nesebično preneti naše znanje. Prođite obuku za trenera u najvećoj i najboljoj trenerskoj kompaniji.

 

Specijalizovani treninzi iz HR-a

 

15/UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Katalog obuka 2022 (PDF)

 

16/MS OFFICE

Katalog obuka 2022 (PDF)

 

17/STRATEGIJA

Katalog obuka 2022 (PDF)

AKADEMIJA ZA STRATEŠKI BIZNIS PLAN (SBP)

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 2.290 eur

Treninzi:

Specijalizovani treninzi iz strategije

 

Prijava treninga

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

Kongres

Katalozi

Magazini

Nemački softver za planiranje, forecasting i izveštavanje "Corporate Planning"