404 Not Found


nginxPRAVILA ZA KREIRANJE IZVEŠTAJA

 

• Postoje veliki broj loših izveštaja…

• … koji menadžer treba da razume i..

• … na osnovu tih izveštaja da donose odluke

 

 

Na sledećoj slici je predstavljen osnovni controlling model. Ključna reč u radu controllera je transparentnost. Controller treba transparentno (=jasno) da predstavi rezultate menadžeru. Predstavljanje rezultata se radi u obliku izveštaja.

Untitled-1

Posledica lošeg izveštaja je da menadžer troši mnogo vremena na njihovo tumačenje. Ako je komplikovano shvatiti “šta je pisac hteo da kaže”, postoji veliki rizik da će menadžer doneti pogrešnu odluku. Postoji veliki broj primera loših izveštaja:

 

Različiti su uzroci zašto se prave loši izveštaji:

 

Uspešna komunikacija se zasniva na obavezujućim pravilima. Ovo se pre svega odnosi na poslovnu komunikaciju. Kreativnost i nasumičnost nisu ono što je potrebno u usmenom izražavanju, ili u vizuelnom prikazu. Umesto toga, uspešnu komunikaciju čine jasne poruke, sistematska standardizacija i svođenje na suštinu. U nastavku su pojašnjenja HICHERT©SUCCESS pravila za izveštavanje.  Postupanje po SUCCESS pravilima pruža osnovu za uspešnu poslovnu komunikaciju. Preporučujemo sledećih sedam pravila za pismenu (izveštaji, statistički podaci) i usmenu (prezentacije, predavanja) poslovnu komunikaciju:

 

Ovih sedam pravila mogu da se grupišu u piramidu izveštavanja. Piramida izveštavanja ima tri nivoa:

  1. Poruka (Say, Structure)
  2. Vizuelizacija (Unify, Condense, Simplify)
  3. Data (Check, Enable)

IzM - piramida

 

1. Poruka (Say, Structure)

SAY nalaže da izveštaj ili prezentacija sadrži zanimljiv, verodostojan i relevantan odgovor na pitanja koja imaju primaoci poruke. To obuhvata potrebu za jedinstvenom strukturom naslova, razumljivim naglašavanjem u vizuelnim prikazima i korišćenjem jasnog jezika. Sadržaj treba da ima jasnu strukturu i da sadrži poruku koja će biti razumljiva primaocima.

STRUCTURE teži poštovanju pravila homogenih, međusobno isključivih i kompletnih struktura, lista i grupa.

Oba pravila, SAY i STRUCTURE, nemaju veze s pitanjem vizuelizacije i mogu se jednako odnositi kako na sastanke političkih odbora tako i na radio emisije. Sadržaj treba da se saopšti na razumljiv način kada se navede jasna poruka, koja se ili dokazuje ili objašnjava pomoću jasno strukturiranih elemenata. Dodatna vizuelizacija (pravila: UNIFY, CONDENSE, SIMPLIFY) se koristi da se vizuelno saopšte važnije poruke. Vizuelizacija pomaže da se bjasni struktura složenih izveštaja.

 

2. Vizuelizacija (Unify, Condense, Simplify)

Drugi nivo sadrži zahteve prema pravilima UNIFY, CONDENSE i SIMPLIFY. Poštovanje ova tri pravila, koja se prvenstveno odnose na vizuelni prikaz, olakšava ispunjavanje zahteva navedenih u pravilima SAY i STRUCTURE.

UNIFY zahteva ujednačenu vizuelizaciju. Sličan sadržaj treba prikazati na sličan način a različite sadržaje na različit. Godinama se ovo pravilo podrazumevalo za mnoge druge vrste vizuelizacije u geografiji (mapa sveta), muzici(note) i tehnologiji (strujno kolo). Međutim, to još uvek nije slučaj kada su u pitanju poslovne teme. To znači i ujednačavanje ili standardizaciju jezika koji se koristi, a još važnije je značenje koje stoji u osnovi vizuelnih komponenata razmatranih kod pravila UNIFY.

CONDENSE zahteva visok nivo gustine informacija u vizuelnim prikazima. To znači da složeniji sadržaji treba da se koncentrišu u transparentan oblik i prikažu u međusobnom odnosu. Takođe, pismeni izveštaji zahtevaju sažet sadržaj ukoliko to ne ograničava nivo čitljivosti. Kao i u slučaju UNIFY, CONDENSE se prvenstveno odnosi na način posmatranja vizuelizacije.

SIMPLIFY zahteva racionalizovanje poslovne komunikacije. Ovde je fokus na pojednostavljivanju vizuelizacije s poslovnim sadržajem. Jednostavni i lako razumljivi tekstovi tretiraju se kao podtačka pravila SAY.

Tri pravila na drugom nivou mogu da budu potpora zahtevima predviđenim u pravilima SAY i STRUCTURE. Njihova uloga je u tome da pomoću odgovarajuće vizuelizacije učine poruke i strukture koje se saopštavaju razumljivijim. Ipak, sva tri pravila su vredna pažnje nezavisno od pravila SAY i STRUCTURE. Vizuelizacija se u principu bolje i brže razume kada se vrši na način koji je standardizovan (UNIFY) i poznat primaocima poruke, kada pruža najviši mogući stepen gustine informacija (CONDENSE) i kada se saopštavaju bez “buke” i ponavljanja koje može da se izbegne (SIMPLIFY).

 

3. Data (Check, Enable)

Treći nivo sadrži pravila CHECK i ENABLE. Nijedna od tih grupa pravila ne odnosi se na osnovnu strukturu izveštaja ili prezentacije (SAY i STRUCTURE) niti se tiče njihovog vizuelnog prikaza (UNIFY, CONDENSE i SIMPLIFY). Oni se odnose na kvalitet sadržaja i to prvenstveno na kvalitet podataka na kojima se zasnivaju (CHECK), kao i na praktično sprovođenje SUCCESS pravila u okviru kompanije.

Pravilo CHECK nalaže da se u obzir uzmu tačni, značajni i aktuelni podaci. Stoga se grupa pravila CHECK nalazi na ovom trećem nivou jer se odnosi na preduslove za sadržaj izveštaja i prezentacija, odnosno na njihovu bazu podataka. Stoga se pravilo CHECK ne bavi direktno pitanjima koja se obrađuju naprimarnom nivou pravila SAY i STRUCTURE a ne odnosi se direktno ni na sekundarni nivo “vizuelizacije” prema pravilima UNIFY, CONDENSE i SIMPLIFY.

Pravilo ENABLE zahteva sprovođenje SUCCESS koncepta na organizacionom, HR i tehničkom nivou. Stoga se grupa pravila ENABLE nalazi na ovom nivou jer se odnosi na praktičnu realizaciju SUCCESS pravila a ne na sama pravila. Striktno govoreći, pravilo ENABLE treba tretirati odvojeno od SUCCESS pravila, ali bi to značilo da slovo E izgubi smisao. Oba pravila na ovom trećem nivou odvojena su od samog korpusa pravila. Ipak, ona čine SUCCESS koncept kompletnim. Kada bi izostavili pravila E i C, SUCCESS koncept ne bi postojao i ne bi imao smisla.