404 Not Found


nginx
CONTROLLING AUDIT©

 

• Analiza trenutne situacije u controllingu

• Predlog razvoja controllinga (road map)

• Cilj je vrhunski controlling!

 

 

Analiza trenutne situacije u controllingu

Cilj Controlling Audit© je da se opiše trenutna siuacija u controllingu, kao i davanje predloga za poboljšanje. Naša metoda se zasniva na dokazanoj metodologiji koja se prilagođava specifičnosti svake kompanije. Ključne oblasti za analizu:

Analiza procesa controllinga se zasniva na 10 procesa controllinga u skladu sa IGC modelom procesa controllinga.

 

Predlog razvoja controllinga (road map)

Rezultat Controlling Audita© je osnova za davanje preporuke za budući razvoj controllinga. Preporuke su grupisane u odgovarajuće projekte i prikazane na Road Mapi. Svaki projekat je dat sa okvirnim predlogom cilja projekta (vreme, kvalitet, novac). Prilikom davanja predloga projekata uzimamo u obzir i realne resurse (novac, ljudi, vreme) koja kompanija ima.

 

Cilj je vrhunski controlling!

Osnovni cilj je vrhunski controlling prilagođen specifičnostima kompanije. Ključni rezultati su: