Data Science Bootcamp

• Data Science Bootcamp • 400h učenja • Priprema za posao budućnosti • Početak 17.1.2023. •

> saznaj više

Data Science Bootcamp – PItanja i odgovori

• Data Science Bootcamp • 30 pitanja i odgovora •

> saznaj više