404 Not Found


nginx
 

VOĐENJE LJUDI U GEMBI (Shop Floor Management)

8 dana / 4 treninga po 2 dana / 1.990 eur

Treninzi:

Ovo je posebno dizajniran program za rad sa ljudima u gembi. Idealan je za proizvodno i fabričko okruženje, logističke centre, maloprodajne objekte, veleprodaju, trgovinu. Takođe, odlične rezultate imamo i u servisnim kompanijama kao što su telekom, banke, call centri, outsource-ing, montaža, servisi, projektanti, inženjerske kompanije, itd.

 

Rad sa operaterima i mašinistima

Obuke se isključivo organizuju in-house, u gembi, direktno na shop floor-u.

 

Rad sa supervizorima i tim liderima

Obuke se isključivo organizuju in-house, u gembi.

 

Rad sa proizvodnim menadžerima

Obuke se isključivo organizuju in-house, u gembi.

 

Prijava

Menadžment Centar Beograd

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

TOP 50

Katalog

Specijalizovani programi

Magazini