404 Not Found


nginx

Python za finansije 1: Forecasting

TOP 50 TRENINGA (PDF)

Sadržaj

Bilans uspeha

Bilans stanja

Sređivanje podataka

Pretpostavke

Određivanje osetljivosti modela na promene u pretpostavkama

Datumi

Investicija

Prijava

Menadžment Centar Beograd

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

TOP 50

Katalog

Specijalizovani programi

Magazini