Vođenje ljudi u gembi 2

Sadržaj

Upoznavanje sa Daily kaizen-om

SDCA

Projekat za standardizaciju

Autonomno obezbeđenje kvaliteta

Praćenje rada zaposlenih preko autonomnog obezbeđivanja kvaliteta

Informisanje o mestu nastanka defekta

Smanjivanje škarta preko autonomnog obezbeđivanja kvaliteta

Unapređivanje procesa rada

Datumi

Investicija

Prijava

Menadžment Centar Beograd

In-house trening

100% garancija povraćaja novca

Download (PDF)

5.LEAN & KAIZEN kongres

Data Science Expert

Katalozi

Specijalizovani programi

Magazini

Nemački softver za planiranje, forecasting i izveštavanje "Corporate Planning"