STRATEŠKI BIZNIS PLAN

• Uspešno upravljajte svojom kompanijom

• Razradite do detalja postavljene ciljeve

• Odredite KPI-eve za svaki sektor i učinite ga efikasnijim

Uspešno upravljajte svojom kompanijom

Knjiga Strateški biznis plan će vam dati smernice kako da uspešno upravljate svojom kompanijom u ovim promenljivim i visoko konkurentnim uslovima. Strateški biznis plan obično predstavlja srednjoročni plan za razvoj poslovanja (2-3 godine) i treba da sadrži ciljeve i odredi pravac  za dostizanje uspeha tokom godina. On je kao mapa na kojoj je definisan pravac u kom kompanija treba da ide. Stoga treba da se redovno prati i ažurira.

Razradite do detalja postavljene ciljeve

U knjizi su date smernice za izradu Biznis plana počev od analiziranje trenutne situacije i određivanje vizije i ciljeva koje želite da vaša kompanija dostigne u narednom periodu. Kada postavite takvu bazu onda treba da razradite dalje detalje kako da ostvarite te ciljeve.

Odredite KPI-eve za svaki sektor i učinite ga efikasnijim

Pored toga su date ideje i o načinu razvoja strateških inicijativa, organizacije, koji su vam resursi na raspolaganju (ljudi, finansije), kako da dođete do onih koji vam nedostaju i kako da ih iskoristite na najefikasniji način.

Ako želiš da pročitaš prvo poglavlje iz ove knjige, klikni na sledeći link.

Cena knjige je 891 RSD + poštarina.

Ako želiš da naručiš knjigu, pošalji email na office@mcb.rs ili pozovi 063 8500 991 (mobilni, Viber, WhatsApp).