404 Not Found


nginx

Annual report (godišnji izveštaj)

Annual report je godišnji izveštaj koji prave kompanije koje su na Berzi. Annual report nije obavezan dokument i nema propisanu formu, ali praktično svaka kompanija na Berzi pravi Annual report da bi „umirila“ svoje akcionare, odnosno obavestila ih o svim dešavanjima u kompaniji.

U Srbiji postoji Završni račun koji se razlikuje od Annual reporta. Završni račun je zakonska obaveza za sve kompanije u APR (100.000+ kompanija) dok je Annual report slobodna volja kompanija. U Srbiji, Annual report pravi samo nekoliko većih kompanija: Telekom Srbija, EPS… i to je sve.

Godisnji izvestaj

 

Annual Report se nalazi na sajtovima kompanija, u odeljku Investor Relations (Odnosi sa investitorima). Telekom Srbija je objavio Annual Report za 2012.godinu na 61. strani i sadržaj je bio:

Annual_report_1

 

HENKEL je objavio Annual Report za 2012. godinu na 182 strane sa sledećim sadržajem:

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova