404 Not Found


nginx

Co-ordination (koordinacija)

Koordinacija znači povezivanje podsistema, naročito potplanova. Ona može da se javi kao rezultat direktiva, ličnih i sektorskih inicijativa ili redovnog procesa planiranja. Da bi se moglo govoriti o koordinisanom sistemu planiranja, mora da postoji koordinacija koja uzima u obzir faktor vremena, vertikalnu i horizontalnu dimenziju organizacije, kao i funkcije. Controlleri imaju zadatak da osiguraju ovu koordinaciju između raznih oblasti i menadžera u sistemima planiranja, računovodstva, u izveštavanju, kao i na sastancima.

Primer

Pivarska industrija ima izrazito jak sezonalitet. Najviše piva se prodaje preko leta u periodu od juna do septembra. Sa druge strane, proces proizvodnje piva traje određeno vreme jer ima nekoliko operacija kao što su zakuvavanje, fermentisanje, ležanje i sl. Takođe, i proces nabavke sirovina ječam, hmelj i sl. zahteva određeno vreme. Controller mora da koordiniše sve planove, da bi sektor nabavke već u februaru bio spreman da nabavi potrebne sirovine za pivo koje će prodati tek u junu.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova