404 Not Found


nginx

EBIT Earnings Before Interest Taxes

Profit pre kamate i poreza.

Postoji veći broj definicija „profita“. Sve definicije dolaze iz Bilansa uspeha. Definicija upotrebe profita zavisi od cilja menadžera.

EBIT 2

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova