404 Not Found


nginx

Strategic WAY symbol (kojim putem dalje?)

WAY symbol je alat Controller Akademie. On simbolizuje da kompanija treba da balansira svoj put između tri različite strategije:

  • Rast
  • Razvoj
  • Profit

 

Simbol WAY (put) dolazi od nemačke reči WEG (put, staza, pravac).

„W“ je oznaka za Wachstum odnosno Rast.

  • Gde su naši proizvodi u životnom ciklusu?
  • Koji proizvodi imaju rast pošto su prepoznati kao atraktivni na tržištu?
  • Gde je stagnacija i opadanje?
  • Gde možemo da održimo ili povećamo market share; gde moramo da prihvatimo pad i na koju nišu ćemo se fokusirati?

 

„E“ je oznaka za Entwicklung odnosno Razvoj.

Ovo je vezano za nove proizvode, poboljšanje i inovacije, kao i nova rešenja za potrebe kupaca. Nova tržišta, ciljne grupe kao i distribucioni kanali trebaju da se razviju. Razvoj može da uključuje i razvoj organizacije kao i liderske strukture. Ovo može da se smatra u vrlo širokom smislu, od nove strukture u organizaciji i procesa rada u proizvodnji i administraciji do uticaja na kompanijsku kulturu i lični razvoj.

 

„G“ je oznaka za Gewinn odnosno Profit.
Profit je uslov bez kojeg ne možemo. Ako kompanija radi bez profita za duži period, vlasnici će je jednostavno napustiti ili ugasiti. Konstantni gubici dovode do gomilanja dugova i, na kraju, do zatvaranja kompanije. Profit takođe omogućuje kompaniji da finansira rast i razvoj. Pored toga, bez profita, kompanija ne bi bila u stanju da obezbedi svoju društvenu ulogu (kreiranje i održavanje radnih mesta) kao i ekološke obaveze. Slično tome, neprofitne kompanije moraju da pokriju svoje troškove.

 

WAY model liči na volan. Ovo je važno da podseća zaposlene da rast, razvoj i profit moraju da budu neprekidno balansirani „Okruglasto“ i optimalno rešenje mora da bude pronađeno, bez obzira na svakodnevne konflikte sa tržišta.

Neophodno je praviti kompromis između ciljeva.

  • šansa za veći profit će biti žrtvovana da bi se obezbedio rast i razvoj market share-a
  • takođe, zanimljive šanse ne smeju da ubiju profit na duže staze; profit može da bude isplaćen kao dividenda a može da bude i investiran u kompaniju da bi obezbedio razvoj;
  • često je važno da se lansira reklamna kampanja da bi se proširio tržišni segment čak iako kompanija ima privremeni pad contribution margine.

 

Pronađi PUT ili se skloni sa PUTA – ovo važi za svaku kompaniju!
Find a WAY…or FADE AWAY!

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova