404 Not Found


nginx

5 forces (Porterov model 5 sila)

Porterov model 5 sila je alat za strategijsku analizu jedne delatnosti (sektora, industrije, branše). Struktura i razvoj delatnosti direktno utiču na konkurenciju a tako indirektno i na strategiju koja jedna kompanija može razumno da primeni. Atraktivnost delatnosti (profitni potencijal) jedne delatnosti utvrđuju pet faktora:

  • Pretnja od novih konkurenata
  • Pretnja preko supstitutivnih proizvoda
  • Pregovaračka snaga kupaca
  • Pregovaračka snaga dobavljača
  • Rivalitet među postojećim firmama

Ovaj model je razvio Majkl Porter, profesor sa Harvarda.

 

Primeri:

  • Nectar, proizvođač sokova, razmišlja da uđe u proizvodnju kisele vode.
  • Štark, konditor, razmišlja o proizvodnji mesa.
  • Idea, maloprodajni lanac, razmišlja o otvaranju benzinske pumpe.

 

Svaki od 5 delova se posebno analizira i ocenjuje. Uzmi za primer pregovaračku sposobnost kupaca. Ovde  možeš analizirati broj kupaca, profitabilnost kupaca, koliko kupci imaju informacije i sl. Na primer ako si u delatnosti prodaje kancelarijskog materijala, onda kupci imaju izrazito jaku pregovaračku moć jer postoji veliki broj dobavljača i teško je diferencirati svoju robu i/ili kompaniju. Sa druge strane, u delatnosti proizvodnja struje kupci nemaju skoro nikakvu moć jer je EPS Elektroprivreda Srbije monopolista. Svaki od faktora se ocenjuje od 0 do 7, gde 0 označava visoku atraktivnost a 7 nisku atraktivnost.   Pored toga, daje se i poseban ponder važnosti za kompaniju u rasponu od 0,0 do 1,0. Na sledećoj slici je primer kako može izgledati analiza za „Pregovaračku sposobnost kupaca“.

Pregovaračka snaga kupaca u ovom slučaju je 2,1 što je relativno slabo. Ukratko, to znači da u ovoj delatnosti kupci nemaju jaku snagu. Pošto se analiziraju svih 5 glavnih faktora („sila“), onda se pravi zbirni pregled za atraktivnost delatnosti. Ova delatnost sa prosečnom ocenom od 2,4 deluje veoma atraktivno za ulazak.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova