404 Not Found


nginx

7 Cash Flow drivers (7 pokretača keša)

Postoji 7 ključnih stvari koje menadžer prati da bi imao keš. To su:

 1. Cena sezonske karte KK Partizan
 2. Ćerkino putovanje
 3. Trening za sina
 4. Ženin VISA račun
 5. Biftek u „Lavini“

Ooops, pogrešan spisak. Ovo je pravi spisak:

 1. Rast prodaje%. Rast prodaje u odnosu na prethodnu godinu.
 2. Gross margina%. Gross margina u procentu od prodaje.
 3. OPEX%. Operativni troškovi u procentu od prodaje.
 4. DSO Days Sales Out. Period naplate od kupaca.
 5. DIO Days Inventories Out. Period zadržavanja zaliha.
 6. DPO Days Payables Out. Period plaćanja dobavljačima.
 7. CAPEX Capital Expenses. Investicije u osnovna sredstva.

Ukoliko uspešno pratiš ovih 7 ključnih pokazatelja imaćeš keš na računu i moći ćeš da isplatiš dividendu. Tvoja žena će biti srećna i moći ćeš da joj kupiš novu HERMES Birkinka tašnu. A, onda ćeš razumeti i prvi spisak…

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova