COA Chart Of Accounts (kontni plan)

COA je skraćenica za „kontni plan“. Kontni plan je spisak svih konta jedne kompanije. Manje kompanije imaju 50 do 100 konta, dok veće kompanije mogu imati i nekoliko hiljada konta. Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj accounts.

 

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova