404 Not Found


nginx

Controller and mission statement (controller i izjava o misiji za controllere)

Controlleri vrše upravljačku uslugu. Oni osmišljavaju i održavaju poslovne alate za budžetiranje, upoređivanje budžetiranih i stvarnih brojki. Controlleri se aktivno bave i forecastima (prognozama). Zadatak controllera je da osiguraju transparentnost troškova i rezultata na svakom nivou upravljanja: od politike kompanije, preko strategije, budžetiranja i planiranja pa do svakodnevnih poslova.

Izjava o misiji koju je objavila IGC International Group for Controlling (Međunarodna grupa za controlling) definiše ulogu controllera na sledeći način:

 • Controlleri osmišljavaju i prate upravljački proces definisanja ciljeva, planiranja i controllinga pa tako imaju zajedničku odgovornost sa menadžmentom za ostvarivanje ciljeva.
 • Controlleri osiguravaju transparentnost poslovnih rezultata, finansija, procesa i strategije i tako doprinose većoj ekonomskoj delotvornosti.
 • Controlleri koordiniraju potciljeve i s njima povezane planove na holistički način i organizuju sistem izveštavanja koji je orijentisan ka budućnosti i obuhvata preduzeće u celini.
 • Controlleri vrše moderaciju i osmišljavaju sistem controllinga za definisanje ciljeva, planiranje i kontrolu upravljanja tako da svaki nosilac odlučivanja može da deluje u skladu sa dogovorenim ciljevima.
 • Controlleri obezbeđuju menadžerima sve relevantne informacije iz controllinga.
 • Controlleri razvijaju i održavaju sisteme za controlling.

 

Od 2013. godine postoji nova IGC izjava o misiji controllera: 

Controlleri su partneri menadžera i daju značajan doprinos održivom uspehu kompanije. Controlleri…

 1. Razvijaju i održavaju sve menadžment kontrolne sisteme. Obezbeđuju kvalitet podataka i obezbeđuju donosiocima odluka relevantne informacije.
 2. Obezbeđuju stalnu preokupaciju sa budućnošću i stoga omogućavaju da se iskoriste šanse i da se upravlja rizicima.
 3. Dizajniraju i razvijaju menadžment proces definisanja ciljeva, planiranja i kontrole tako da svaki donosioc odluke može da postupa u skladu sa dogovorenim ciljevima.
 4. Integrišu organizacione ciljeve i planove na holistički način.
 5. Ekonomski su savesni i odani su dobrobiti cele organizacije.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova