404 Not Found


nginx

Cost drivers (izazivači troškova)

Izazivači troškova su izraz koji dolazi iz ABC Activity Based Costing. Suština ABC je da svaka aktivnost košta. A da bi izračunali cenu aktivnosti moramo da pronađemo šta izaziva troškove (šta pokreće troškove). Izazivači troškova zavise od aktivnosti:

 Cost Drivers

Primer

Cost centar nabavka ima troškove u visini od 10.000 EUR. Sa druge strane oni obrađuju 2.000 porudžbenica. Izazivač troška je porudžbenica. Tarifa za cost driver je 5 EUR odnosno 10.000 EUR podeljeno sa 2.000 porudžbenica. Ako kompanija bude imala 3.000 porudžbenica, troškovi će onda biti 3.000 porudžbenica * 5 EUR/porudžbenici = 15.000 EUR.

 

Uzmimo na primer cost centar prodajna administracija koji obrađuje fakture. Ako, na primer, opada prosečna veličina porudžbine, onda za isti promet mora da se ispiše sve više faktura, što pri prenapregnutom postojećem kapacitetu dovodi do potrebe za dodatnim zaposlenima pa posledično i do većih fiksnih troškova (struco). Stoga je zadatak controllera da pokaže kako komplikovaniji zahtevi menadžera i kupaca rezultuju dodatnim uslugama pa tako i skokom fiksnih troškova (struco).

 

Primer

Kompanija ima 5.000 kupaca i 10 knjigovođa koji vode računa o kupcima. „Broj kupaca“ je izazivač troškova odnosno cost driver. Jedan knjigovođa „vredi“ za 500 kupaca. Ako kompanija odluči da ima još 1.000 novih kupaca, verovatno će joj trebati još dvoje knjigovođa.

 

Za detaljnije objašnjenje oko ovog pojma pogledaj i ABC Activity Based Costing.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova