Discount (diskontni faktor)

Diskontni faktor je faktor sa kojim se množi budući novac (FV Future Value) da bi se dobio sadašnji novac (PV Present Value).

Diskontni faktor se dobija po formuli:

Diskontni faktor

Ako je diskontna stopa 10% i imamo treću godinu, onda je diskontni faktor jednak 0,751

Diskontni faktor 2

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj DCF Discounted Cash Flow

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova