Over due (prekoračen rok plaćanja)

Izraz koji se koristi da označi da kupac nije platio fakturu na vreme, tj. da je prošao rok plaćanja fakture. Kod nas se koriste i sinonimi istekla valuta, van roka.

Postoji i izraz „not due“ koji znači da nije istekla valuta plaćanja tj. da je kupac u roku.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj AR Accounts Receivable.

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova