404 Not Found


nginx

Economic appraisal (ekonomska procena investicija)

Prva faza procene investicije često je ekonomska procena, koja predstavlja upoređivanje troškova za različite procese.

Koliko košta sat rada ako se koristi novi proces?

Upoređujete, troškove nekog automatizovanog procesa sa troškovima radne snage nekog drugog procesa koji više zavisi od manuelnog rada.

Primer

Sa starom tehnologijom, sat farbanja košta 300 EUR. Sa novom tehnologijom sat farbanja košta 220 EUR. Ušteda je 80 EUR po satu.

Controlleru je potrebno 2 dana za pripremu izveštaja o profitabilnosti kupaca. Ako je cena radnog dana controllera 300 EUR, to znači da je trošak ovog izveštaja 600 EUR. Controller razmišlja da uvede novi IT sistem. Ako uvede novi IT sistem, biće mu potrebno 0,5 dana odnosno trošak izrade izveštaja biće 150 EUR. Controller će da uštedi 450 EUR mesečno.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma kao i kompletnu ocenu investicionog projekta pogledaj capital budgeting.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova