EPS Earnings Per Shares (profit po jednoj akciji)

EPS je berzanski racio broj koji se koristi za vrednovanje kompanija. Računa se kada se podeli profit kompanije sa ukupnim brojem akcija.

 

Primer

NIS AD ima profit od 49,5 mld RSD i 163 miliona akcija. EPS je jednak 303 dinara (49,5 mld RSD podeljeno sa 163 miliona akcija). Istovremeno, cena akcije (price) na dan 28.12.2013. godine je 928 RSD što znači da je P/E = 3,1. Ukratko, akcija NIS ad je jeftina i preporuka je da se kupi!

 

Kompanije koje su na Berzi redovno objavljuju EPS da bi informisali akcionare o dešavanjima u kompaniji. Ako EPS raste, onda i cena akcije raste. I, obrnuto. U nastavku je primer NASDAQ Earnings Calendar. NASDAQ je druga po veličini američka berza, iza NYSE.

 

 

Na „Zapadu“ se EPS objavljuje na kvartalnom nivou dok u Srbiji… pa, malo ređe. U Srbiji kompanije ponekad objave prospekt na Belexu (Beogradskoj berzi) – ako baš moraju.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova