404 Not Found


nginx

Financial plan (Finansijski plan)

Finansijsko planiranje je tu da održava likvidnost i stabilnost firme. U periodu koji traje više od godinu dana zadatak je da se razvije odnos stabilnosti pozajmljenog i sopstvenog kapitala (debt vs equity) u svetlu investicija koje treba da se izvrše i ciljeva firmine izjave o misiji. Zato treba da se razmisli o pitanju da li može da se finansira budućnost kompanije a da se ostane solventan (nezadužen). Osim toga, mora se planirati i koja su finansijska sredstva potrebna i kada u budžetskim godinama. Izveštaj o planiranom cash flow-u je pravi instrument za to – za pravljenje strukturne i strateške likvidnosti.

Postoji nekoliko racio brojeva koji iskazuju zaduženost odnosno stabilnost kompanije.

Najpoznatiji su:

  • Net Debt / Equity
  • Net Debt / EBITDA
  • EBITDA / kamata

Primer

Kompanija Lukoil Beopetrol ima prodaju od 442 mEUR, Net Debt od 38 mEUR i EBITDA od 4 mEUR. Odnos Net Debt / EBITDA je 9,5 što je vrlo visoko. Ukratko, izgleda da je kompanija visoko zadužena i da će teško servisirati kredite koje ima.

U kraćem periodu od godine dana, mora se osigurati, gledanjem u budućnost, da se u svakom trenutku održava likvidnost. Polazeći od bilansu uspeha, od suštinskog je značaja da se planiraju uplate i isplate u skladu sa rokovima plaćanja. Alat koji se ovde koristi je plan likvidnosti kombinovan sa prognozom.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova