404 Not Found


nginx

Internal auditing (interna revizija)

Interna revizija pruža podršku upravnom odboru tako što prati njegove funkcije kontrole i nadzora kao i njegovu posvećenost ostvarivanju poslovnih ciljeva. Organizovana kao nezavisno odeljenje, ona posluje u ime menadžmenta kojem je po pravilu direktno odgovorna.

Opšti cilj interne revizije je klasičan cilj zaštite firme od gubitaka aktive. U kontekstu tog cilja, zadatak internih revizora je:

  • da razvijaju i sprovode preventivne, sistematske mere kontrole i nadzora kao i da proveravaju, pre svega, da li su delotvorne i sveobuhvatne.
  • da tačno određuju potencijale kako za poboljšanja učinka tako i za smanjenja troškova.

Zbog toga, interni revizori proveravaju procese i transakcije u svakom delu firme po principima:

  • efikasnosti
  • sigurnosti
  • usklađenosti sa propisima

Naročito gledaju da li se planirane kontrole sprovode i da li su delotvorne u praksi. U okvirima svojih nadzornih aktivnosti, interna revizija ima neograničeno pravo na informacije. Uz funkciju provere, interna revizija ima i savetodavnu funkciju ali nema izvršnu nadležnost.

Dok interna revizija pruža podršku upravnom odboru u delotvornom obezbeđivanju komercijalnog uspeha, controllerska služba podržava funkcionisanje celog preduzeća u skladu sa ciljevima.

Interna revizija se obavezno pojavljuje u finansijskim institucijama (banke, osiguranja, lizing kompanije, investicioni i penzioni fondovi). Takođe, interna revizija se pojavljuje i u većim kompanijama (500 i više zaposlenih). U srednjim i malim kompanijama interna revizija je vrlo slabo zastupljena.

Za više informacije oko interne revizije, možete pogledati sajt Udruženja internih revizora Srbije na www.uirs.rs

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova