Mark up % (paušalno pokriće u procentima)

Mark up% je metoda za alokaciju troškova. Izražava se u procentima i koristi se za alokaciju troškova na nosioce troškova (proizvode, cost centre, aktivnosti i sl). Najbolji prevod za mark up% je paušal.

Primer

Supruga želi da napravi novi orman posebno za muža. Muž ima toliko cipela i tašnica i one ne mogu više da  stanu u zajednički orman. Supruga poziva stolara i on joj kaže: „Gospođo, cena za materijal je 500 EUR i moje ruke su 30% odnosno 150 EUR“. Iznos od 150 EUR je paušal odnosno mark up %.

Fabrika proizvodi lepak i ukupna proizvedena količina je 100.000 kg. Troškovi direktnog materijala (DM) i ljudi (DL) su 100.000 EUR. Pored toga postoje i ostali troškovi kao što su troškovi administracije, obezbeđenja, prodavaca i sl. Ovi troškovi iznose 30.000 EUR. Controller pravi kalkulaciju prodajne cene i na 100.000 EUR dodaje još mark up od 30%. Pored toga, gazda fabrike očekuje zaradu od 20% na DM i DL, tako da controller dodaje još 20.000 EUR. Ukupna prodajna vrednost je 150.000 EUR odnosno prodajna cena je 1,5 EUR po kg.

Štamparija iz Novog Sada je proizvela ovu knjigu. Troškovi štampanja su iznosili 5.000 EUR. Knjiga treba da se isporuči do Beograda. Troškovi prevoza knjiga od Novog Sada do Beograda kao i utovara i istovara su procenjeni na 200 EUR. Štamparija zaračunava mark up od 4% za troškove isporuke.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj allocations

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova