404 Not Found


nginx

Market share (tržišni udeo)

Market share ili tržišni udeo je odnos količine prodaje jedne firme prema ukupnoj količini tržišta. Market share se obično izražava količinski (kilogrami, tone, HL, komadi i sl). U odsustvu statističkih podataka za količine, market share se preračunava na osnovu vrednosti (EUR, RSD).

Market share se može dobiti na više različitih načina:

  • agencije za istraživanje tržišta (AC Nielsen, MEMRB i sl)
  • strukovna udruženja (grupacija proizvođača piva, grupacija proizvođača lekova i sl)
  • statistički zavod (Republički zavod za statistiku, Gradski zavod i sl.)
  • Privredna Komora Srbije, Udruženja privrednika, Udruženja poslodavaca
  • regulatorna tela (RATEL, RRA…)

Često kompanije nisu sigurne u kvalitet podataka pa onda imaju „približne“ procene. Postoje dva izraza koje se koriste u praksi:

  • Apsolutni market share
  • Relativni market share

Apsolutni market share se posmatra u odnosu na celokupno tržište.

 

 

Relativni market share upoređuje jednu kompaniju sa najvećim konkurentom na tržištu. Na primer, Telenor ima relativni market share od 0,73 (34 podeljeno sa 46).

 

Primer

U Srbiji je na kraju 2012. godine bilo 9,1 milion korisnika mobilnih telefona. Struktura tržišta je bila sledeća.

   Market share (tržišni udeo) 2

 Istovremeno, veličina tržišta u smislu vrednosti je bila 850 mEUR. Vrednosna struktura tržišta je bila sledeća:

 Market share (tržišni udeo) 3

Koji je od ova dva pokazatelja bolji – količina ili vrednost u EUR? Nema boljeg ili lošijeg, ovo su dva drugačija viđenja tržišta. Ono što možemo da zaključimo je da Telekom Srbija ima „najeftinije korisnike“ što je loše za njega. Možemo da napravimo i treću tabelu gde kombinujemo prethodne dve tabele. Na primer, Telekom Srbija je prodao za 342 mEUR i ima 4,1 milion korisnika. To znači da prosečni mesečni račun po korisniku iznosi 6,8 EUR. Ovaj iznos se u telekomunikaciji zove ARPU Average Revenue Per User ili „prosečna prodaja po korisniku“.

Market share (tržišni udeo) 4

Jedan od mogućih zaključaka je da Telekom Srbija ima mlade potrošače koji malo troše, Telenor verovatno ima biznis korisnike dok je VIP zauzeo market share sa agresivnim (niskim) cenama.

 

Market share je korisno posmatrati tokom niza godina, da bi stekli sliku šta se dešava sa konkurencijom i tržištem.

 

Market share se koristi kod izrade BCG matrice.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova