Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Net Debt (neto finansijski dug)

Net Debt je izraz za finansijske dugove umanjene za stanje keša. Često se koristi i izraz kamatonosne obaveze (interest bearing debt). Net Debt je jednak zbiru svih kredita umanjenih za keš. Postoje dva izraza koja se koriste:

  • Net Debt
  • Debt

Veza između njih je: Net Debt = Debt – Keš

 

 

Net Debt je jedan od ključnih kriterijuma za merenje zaduženosti kompanije solvency.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj debt.

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova