Outsourcing (spoljne usluge)

Outsourcing je jedan od menadžment alata. Kod outsourcinga kompanija odlučuje da određene aktivnosti (npr. call centar) ne radi „u kući“, već da ih outsourcuje (radi „izvan kuće“ tj. da to radi neka spoljna agencija).

Outsourcing je najsličniji angažovanju omladinaca preko Omladinske zadruge ili angažovanju agencije za knjigovodstvo. Kompanije pokušavaju da zadrže najbitnije (core) aktivnosti u kompaniji, a da sve ostale aktivnosti outsoursuju. Najčešće aktivnosti koje se outsourcuju su:

 • Čišćenje
 • Obezbeđenje
 • Menza
 • Kafe kuvarice
 • Sekretarice
 • Call centri
 • IT podrška
 • Pravna služba
 • Knjigovodstvo
 • Logistika
 • Distribucija
 • Špedicija
 • itd…

Mnoge kompanije vole da koriste outsourcing kao metod rada. Outsourcing se definiše na više načina, no najčešće znači da kompanija ne radi in-house sve  aktivnosti (nabavka, proizvodnja,  prodaja, distribucija i sl.) već da jedan deo aktivnosti izmešta tj. outsourcuje iz kompanije.  Reč outsource se prevodi kao spoljni resursi (out-spolja i source-resursi).

 

Primer:

 • Kompanija ne želi da ima zaposlene čistačice već angažuje agenciju
 • Kompanija angažuje spoljnu agenciju za obezbeđenje
 • Kompanija prepušta vođenje knjiga knjigovodstvenoj agenciji
 • Kompanija angažuje PR agenciju
 • Kompanija angažuje spoljni transport (Paja i Jare doo)

 

Koje su prednosti i mane outsourcinga?

Najveća prednost outsourcinga je fleksibilnost. Takođe, jasno i transparentno se zna koliko košta aktivnost. Najveća mana su početni viši troškovi i nedostatak outsourcing agencija u Srbiji.

 Outsourcing (spoljne usluge) 2 Outsourcing (spoljne usluge) 2. 

Šta se obično outsourcuje?

To su aktivnosti/procesi koji ne čine posebnu dodatnu vrednost kompaniji.

Najčešći primeri su:

 • Čišćenje
 • Obezbeđenje
 • Menza
 • Kafe kuvarice
 • Sekretarice
 • Call centri
 • IT podrška
 • Pravna služba
 • Knjigovodstvo
 • Logistika
 • Distribucija
 • Špedicija
 • Bolje da stanem ovde; sve se može outsourcovati!

 

Outsourcing zavisi od strategije kompanije. Npr, nekoj kompaniji IT ne čini dodatu vrednost (npr. u proizvodnji kreča) dok je drugoj kompaniji (npr. Maxi) IT je jedna od ključnih konkurentskih prednosti. Pored toga, u istoj situaciji, kompanije imaju potpuno različite strategije:

 • Carlsberg Srbija ima svoju razgranatu distributivnu mrežu. Sa druge strane, Heineken u Srbiji distribuciju radi preko Coca Cole (outsourcovanje prodaje)
 • Podravka ima svoje prodavce, a Centroproizvod nema (outsourcovao je prodaju)
 • Beohemija (deterdžent Talas i Deus) ima svoje prodavce a Henkel Merima je outsourcovao prodaju preko MDI

 

Ponekad kompanije outsourcuju i proizvodnju. Na primer, proizvodnja svih patika i tekstila se radi isključivo u Kini.

U poslednje vreme javljaju se kompanije u Srbiji koje iznajmljuju radnu snagu (Trenkwalder, Addeco, ManPower i sl). Ove kompanije su outsourcing agencije za iznajmljivanje radne snage, odnosno pojam koji se koristi je out-staffing. Npr, imate renoviranje magacina i potrebno vam je 20 radnika u sledećih 10 dana. Trenkwalder će vam privremeno iznajmiti 20 radnika za 10 dana. Ovaj način rada je sličan radu Omladinskih zadruga, s tim što ove kompanije imaju više slobode: nisu ograničene samo na omladince, brži su, imaju više radnika, fleksibilni su, garantuju određeni broj radnika i sl.

Primeri outsourcinga iz Srbije

 • OMV u Srbiji ima 53 benzinske pumpe i 43 stalno zaposlenih radnika. OMV je outsourcovao prodaju tj. radnici na benzinskim pumpama nisu zaposleni kod OMV. OMV je outsourcovao i nabavku, logistiku, kamione, vozače, špediciju i sl.
 • Tetra Pak iz Gornjeg Milanovca je outsourcovao pravnu službu, IT, obezbeđenje, čistačice, vozače, logistiku, špediciju.
 • Sve banke su outsourcovale call centre i obezbeđenje.

 

Primeri outsourcinga iz sveta

 • Coca Cola ne puni Coca Colu. Punjenje Coca Cole rade nezavisne punionice, tj. bottleri. Coca Cola je zadržala marketing i isporuku sirovine, dok punjenje i distribuciju rade nezavisni bottleri. Najpoznatija punionica je Hellenic Bottling Company, grčka kompanija koja ima fabriku u Zemunu. Naravno, predstavništvo Coca Cole (Atlanta, SAD) ima veoma tesnu vezu sa grčkom kompanijom bottlerom.
 • NIKE nema nijednu fabriku u svom vlasništvu (outsourcovana proizvodnja). Sa druge strane, 800 fabrika radi za NIKE i proizvodi robu po njegovoj specifikaciji.

 

Specifičan outsourcing

 • Mnoge inostrane kompanije ne žele da imaju sopstveni prostor (zgradu) već ga outsourcuju, odnosno iznajmljuju. Npr, Banca Intesa Beograd ima 3.000 ljudi i nema svoju poslovnu zgradu.
 • Franšizing je jedan način outsourcinga prodaje
 • „Lon“ poslovi u tekstilu su jedna vrsta outsourcinga radne snage
 • Private label (privatna robna marka) u FMCG je jedan načina outsourcovanja
 • Velike kompanije prave SSC Shared Service Center. Pogledaj posebno objašnjenje za ovaj pojam
 • Čitanje ove knjige je outsourcovanje mozga. Zašto bi trošio svoj mozak na čitanje stotine knjiga kao ja? Bolje je da ja utrošim mozak pročitavši na stotine knjiga, da sažvaćem znanje i da ti objasnim na jednostavan način. Zar ne?

 

Kakva je situacija u Srbiji?

Srpske kompanije imaju veoma slabu tradiciju u outsourcingu. Uglavnom se sve radi in-house. Na primer, bivši JAT (Jugoslovenski AeroTransport) je imao svoj pašnjak, ovce i čobanina na platnom spisku. Zbog toga i onaj simpatičan čobanin na slici.

Srpske kompanije su imale strategiju „od njive do trpeze“ što je bila dobra strategija u periodu rasta, odnosno 1970-1990 godina. Tada su se stvorile velike, gigantske dinosaurus kompanije (EI Niš, Prva Petoletka, Zastava, PKB, 14 oktobar i sl.)

Sa druge strane, ta strategija je bila pogubna 90-ih godina kada se tražila fleksibilnost. Poslednjih 10-ak godina još više se ubrzava stepen promena i sada se traže gazela kompanije – brze, fleksibilne, koje su u stalnom trku, koje se non-stop kreću. Kompanije imaju mali broj core zaposlenih i brže reaguju na promene.

Ponekad se dešava i da privatne kompanije u Srbiji nemaju želju za outsourcingom:

 • Hoću sve da imam pod svojom šapom
 • Ja sam veliki gazda sa velikim brojem ljudi
 • Što je sigurno – sigurno
 • Bolje je da ja imam kontrolu nad radnikom, nego neko drugi
 • Da mi se nađe radnik, zlu ne trebalo

 

Jedan od čestih problema u outsourcingu u Srbiji je i nedostatak outsourcing agencija. Zamislite da vam je potreban PR ili IT outsourcing agencija u Crnoj Travi?

Kako uvesti outsourcing?

Zamislite da imate veliku državnu kompaniju od 10.000 zaposlenih koja želi da krene putem outsourcinga. Outsourcing se ne može uvesti preko noći, potrebno je vreme. Kompanija ne može da stane i da kaže: „Od sutra, 90% aktivnosti je outsourcovano“. Postoje realni problemi kao što su: sindikati i poštovanje radničkih prava, pravni i zakonski problemi, kakva će biti reakcija kupaca, da li možemo obezbediti proces rada i sl.

 • Kompanija obično počne sa lakšim delovima za outsourcovanje kao što su čistačice, menza, obezbeđenje i sl.
 • Posle toga, idu srednje teži delovi: transport, logistika, špedicija, održavanje, zakupi i sl.
 • Na kraju se outsourcuju i ostale aktivnosti za koje kompanija proceni da joj nisu potrebne. To su IT, pravna služba, knjigovodstvo, call centar i sl.

 

Kompanija obično finansira osnivanje posebnih outsourcing agencija. U te agencije kompanija prebacuje zaposlene koji su do sada radili in-house. Pored osnivanja, kompanija daje i garanciju na 1 do 2 godine sigurnog posla outsourcing agenciji pod povlašćenim uslovima (zagarantovana cena, zagarantovana količina posla i slično). U sledeće 1-2 godine outsourcing agencija pokušava da se snađe na tržištu i da se razvije.

Nakon isteka ugovora/garancije, kompanija može, ali i ne mora, da nastavi da radi sa outsourcing agencijom.  Na ovaj način, kompanija značajno smanjuje broj zaposlenih a održava isti nivo rezultata/procesa.

Outsourcing nije idealno rešenje za sve kompanije. Mnoge kompanije su dramatično radile downsizing (optimizacija radne snage ili otpuštanje) a onda su shvatile da su im ipak potrebni in-house ljudi. Onda počinje suprotni proces koji se zove resourcing. Re-soursing znači da kompanija opet počinje da vraća sve outsoursing aktivnosti pod jednu „kapu“, odnosno vraća se koncept „od njive do trpeze“. To će kompanija da radi sve dok neki spoljni konsultant ili controller ne kaže „A da mi outsourcujemo deo aktivnosti?“. Igranka bez prestanka…

Bez obzira na sve moguće mane i probleme u praksi, outsourcing je odličan metod za pravljenje brze, fleksibilne, adaptilne kompanije.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova