404 Not Found


nginx

Paid-in capital (osnovni kapital)

Kada osnivate novu kompaniju treba da imate osnivački ulog. U Srbiji, minimalni ulog za osnivanje kompanije je 500 EUR. Taj ulog se zove paid-in capital. U nastavku je primer osnivačkog kapitala jedne kompanije iz Srbije.

 

 

Kada ste otvorili kompaniju sa 500 EUR, vaš novac će da bude na žiro računu i možete da počnete da radite.

  • Ako napravite profit od 100 EUR imaćete povećanja kapitala i vaš kapital će biti 600 EUR.
  • Ako isplatite dividendu od 200 EUR vaš kapital će se smanjiti na 400 EUR.

 

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj equity.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova