Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

PI Profitability Index

PI se koristi kod ocene investicija.

PI se dobija kao odnos Benefita (korist) i Cost (uloženo). Što je viši PI, investicija je isplativija.

PI Profitability Index 2 

PI se koristi kada postoji više projekata i kompanija ne može da finansira sve projekte. Kompanija će finansirati projekat koji ima najviši PI.

 

 

Za više informacija pogledaj Capital budgeting.

Buffer this pageShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookPrint this page

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova