Project controlling (projektni controlling)

Projekti su poslovni planovi sa definisanim datumima za početak i kraj. Stoga im je potreban poseban sistem controllinga ne samo na strateškom nivou već i na operativnom.

Projektni controlling obuhvata planiranje, upravljanje i controlling outputa, troškova i rokova projekta. U kontekstu projekata controlleri bi prvo trebalo da nadziru poštovanje rokova, za šta je vrlo koristan plan projekta koji se osmišljava pomoću faznih ciljeva ili mrežne tehnike.

Sledeći korak je da se provere investicioni rashodi u projektu, a u tom cilju se konsultuju proširena procena investicije i investicioni budžet. Da biste kontrolisali troškove projekta koristite obračun cene koštanja jer sa stanovišta obračuna troškova projekat može da se tretira kao jedan nalog/porudžbina sa mogućim podnalozima/potporudžbinama.

Napredovanje projekta treba ocenjivati tako što će se utvrditi do koje faze je stigao (PoC-Percentage of Completion, procenat dovršenosti projekta). Nije dovoljno da se samo uzmu u obzir troškovi napravljeni do sada. To važi i za controlling usmeren na porudžbine kupaca u slučaju složene proizvodnje po radnim nalozima.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova