404 Not Found


nginx

PV Present Value (sadašnja vrednost)

PV Present Value (sadašnja vrednost) je novac koji imamo sada. On se dobija tako se što se budući novac FV Future Value diskontuje i svodi na sadašnju vrednost. Izraz PV se koristi kod projekcije cash flow-a za budućnost.

 

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj DCF Discounted Cash Flow.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova