Stakeholders (zainteresovane strane)

Stakeholder objedinjuje sve one interesne grupe koje imaju potraživanja prema kompaniji, odnosno one koje imaju interesa za rad kompanije. To su pre svega vlasnici i oni se zovu shareholderi. Sa druge strane, postoje i druge interesne grupe koje su zainteresovane za rad kompanije:

  • Zaposleni
  • Kupci
  • Dobavljači
  • Banke
  • Menadžment
  • Udruženja
  • Mediji
  • Šira javnost
  • Poreska uprava
  • Država

 

 

Primer

• Železara Smederevo ima 5.000 radnika, dok Smederevo ima oko 40.000 stanovnika. Ako Železara stane sa radom, onda to ima veliki uticaj i na dobavljače, banke, zaposlene, lokalnu opštinu, sindikat, Republičku Vladu i sl. Postoje veliki broj stakeholdera koji su zainteresovani za rad Železare.
• SIMPO duguje 50 mEUR za poreze i ima oko 4.000 zaposlenih (podaci krajem 2013. godine). Poreska uprava je zainteresovana da SIMPO nastavi da radi da bi mogla da naplati poreze. Banke su zainteresovane da bi mogle da naplate kredite. Država je zainteresovana da SIMPO nastavi da radi jer veliki broj zaposlenih radi u siromašnim krajevima (jug Srbije).
• Moja kompanija je mala i ima 8 zaposlenih. Ako mi prestanemo da radimo (šmrc, šrmc)… pa, niko sem nas samih i naših porodica neće to osetiti. Naravno, i ti kao čitaoc nećeš moći da čitaš više zanimljive tekstove.

 

Možemo reći da je univerzalno pravilo:

• Ako si mala kompanija, onda su za kompaniju zainteresovani samo gazda, njegova porodica kao i radnici.
• Ako si srednja kompanija, onda su zainteresovani i kupci i dobavljači.
• Ako si velika kompanija, onda su svi zainteresovani (država, banke, sindikati, lokalna društvena zajendica, političari i sl.) za poslovanje kompanije.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova