404 Not Found


nginx

Waterfall chart (grafikon za analizu varijansi)

Waterfall chart je popularan grafikon za analizu varijansu. Varijansa je odstupanje između dve veličine i obično se koristi odstupanje između ACT i BUD, ACT i LY, FC i BUD.

Waterfall chart je poznat i pod nazivom bridge, Mario chart, kao i faktor analiza. Prvi put su ovaj grafikon upotrebili konsultanti iz McKinsey kompanije. Ne postoji u standardnom Excelu, već se koristi nekoliko trikova. Suština je da se napravi Stacked column grafikon, i da se zatim neke kolone učine nevidljivim.

Waterfall grafikon pomaže jasnosti i tranparentnosti informacija. Menadžeri izuzetno vole da vide waterfall grafikone, kao i bilo koju drugu smislenu vizuelizaciju.

 

Postoje dve vrste waterfalla: horizontalni i vertikalni.

U prvom primeru je Deutche Telekom napravio horizontalni Waterfall grafikon da bi objasnio promenu FCF Free Cash Flow. FCF je porastao sa 416 na 1.439 mEUR u periodu Q1/09-Q1/10 i Deutche Telekom je dao glavne razloge varijanse za FCF. Glavni razlog zašto je FCF porastao je manji CAPEX za 677 mEUR.

 

 

U drugom primeru je vertikalni Waterfall sa prikazom Bilansa uspeha za jednu kompaniju i za dve godine.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova