404 Not Found


nginx

AP Accounts Payable (obaveze ka dobavljačima)

AP Accounts Payable je skraćenica za Obaveze prema dobavljačima. Obaveze prema dobavljačima se prikazuju u Bilansu stanja balance sheet na desnoj strani, tj. Pasivi.

 

Kada kupiš robu ili usluge, obično ne plaćaš odmah već imaš odloženo plaćanje (na primer 30 dana). Obaveze prema dobavljačima se javljaju u Bilansu stanja balance sheet i to na desnoj strani Bilansa. Obaveze prema dobavljačima imaju dve osobine:

  • Kratkoročnost. Rok plaćanja obaveza je do jedne godine, a obično je rok plaćanja od 30 do 60 dana.
  • Operativnost. Ove obaveze su vezane za operativan biznis. Na primer, kupiš robu i kasnije je preprodaš. Postoje obaveze koje nisu operativne prirode i to su: finansijske obaveze (obaveze za kredite i kamate) kao i investicione obaveze (obaveze za ulaganja u osnovna sredstva).

 

Primer

Ovu knjigu sam štampao u štampariji Daniel Print i ona je moj dobavljač. Dogovor je da im platim uslugu 30 dana po isporuci knjiga.

 

Veleprodavci obično imaju visok iznos obaveza prema dobavljačima. Oni kupuju robu od dobavljača i onda je dalje preprodaju, uz relativno male marže. S obzirom da imaju male marže, obično imaju visoke iznose  obaveza prema dobavljačima.

Izraz A/P se koristi i kada se govori o posebnom odeljenju unutar sektora finansija.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova