404 Not Found


nginx

Benchmarking (uporedna procena)

Najpribližniji prevod za izraz benchmark je „reper“ ili „beleg“. Benchmark, ili uporedna procena, je instrument za analizu koji ti omogućava da uporediš svoju kompaniju sa drugim konkurentima. Možeš da praviš i poređenje sa praksom kompanije u nekoj drugoj delatnosti. To je, dakle, proces kojim se upoređuju metodi, funkcionisanje i rezultati poslovnih funkcija sa jednim ili više drugih preduzeća kako bi se identifikovale mogućnosti za racionalizaciju ili za poboljšanje kvaliteta i učinka.

Primeri

  • Tri kompanije iz konditorske industrije su imale sledeće profitne stope:

Benchmarketing

Bambi je imao slabiju profitnu stopu (7,0%) u odnosu na konkurenciju i trebao bi da poboljša profitabilnost. Controller pravi predloge kako da se poboljša profitabilnost Bambija.

 

  • Tri telekom kompanije su imale sledeći iznos prodaje po čoveku (kEUR):

 Benchmarketing 2

Telekom Srpske ima najslabiju produktivnost od 66 kEUR po čoveku. To znači da on treba da otpusti 33% zaposlenih da bi bio produktivan kao Telekom Srbija, odnosno 60% zaposlenih da bi bio produktivan kao Crnogorski Telekom. Controller u HR sektoru daje predloge kako da se poboljša produkivnost Telekoma Srpske.

 

Sistematski podaci za benchmark ne postoje u Srbiji. Controller mora da samostalno kopa po podacima i da ih prikuplja iz različitih izvora (www.APR.gov.rs, www.NBS.rs, analiza konkurencije, marketing agencije, novine, tetka Milka iz knjigovodstva i sl). Benchmarking se ne odnosi samo na finansijske iznose. Parametri za benchmark mogu da se podele na sledeći način:

Benchmarketing 3

Primer

Controlling sektor u kompaniji Tetra Pak Srbija priprema mesečne izveštaje za 5 dana. On poredi sebe sa drugim kompanijama u okviru Tetra Paka. Ovde imamo sledeće parametre:Primer

  • objekat je proces izveštavanja
  • reper je vreme od 5 dana
  • partner za poređenje je druga kompanija

Bambi ima škart od 3% a konkurent Jaffa od 2%. Ovde imamo sledeće parametre:

  • objekat je proizvod
  • reper je kvalitet
  • poređenje je u odnosu na konkurenciju

 

U poslednjih 10-ak godina fokus kod benchmarka se prebacuje na poređenje procesa. Za više informacija oko poređenja controlling procesa pogledaj controlling process model i controlling process KPIs.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova