404 Not Found


nginx

Controlling process KPI (KPI controlling procesa)

Controlleri imaju svoje KPI za controlling procese. KPI se tiču vremena, kvaliteta i troškova. KPI zavisi od toga šta controller radi. Na primer, ako se controller ne bavi forecastom (prognozom) onda će teško imati KPI u vezi forecasta. Controlling može biti slabije (Fića) ili bolje (Mercedes) razvijen. Za više informacija oko razvoja controllinga pogledaj  controlling process. Najčešći KPI za razvijene controlling procese su:

  • Broj poseta menadžeru. Controller je biznis partner i treba (mora) da posećuje svog „kupca“. Dešava se da controlleri više vole da sede ispred Excela i da prave 1.001 tabelu nego da imaju „živu reč“ sa menadžerima. A često se dešava da controlleri komuniciraju sa menadžerom samo virtuelno, odnosno preko Outlooka.
  • Kvalitet posete. Kvalitet se meri brojem usvojenih ideja. Što je veći broj usvojenih ideja od strane menadžera, to je bolji posao controllera.
  • Dužina posete. Koliko dugo traje poseta? Da li menadžer ima dovoljno vremena da postavi sva pitanja?
  • Forecast accuracy (tačnost prognoze). Kolika je tačnost prognoze controllera? Ovo je jedan od ključnih KPI za dobrog controllera.
  • Broj dana za završetak mesečnog izveštaja. Koliko je potrebno dana da se završi mesečni izveštaj? 5 radnih dana? Da li može brže – za 3 radna dana?
  • Zadovoljstvo kupaca (menadžera). Da li su menadžeri zadovoljni controllerskom uslugom? Koji je stepen zadovoljstva, na skali 1 do 5?
  • Varijansa u odnosu na plan. Kolika je varijansa u odnosu na plan? 1% ili 10%?
  • Brzina odgovora. Kolika je potrebno vremena controlleru da odgovori na zahtev menadžera? 1 dan? 2 dana? 10 dana?

 

MCB Menadžment Centar Beograd je izdao dve knjige o procesima controllinga na srpskom:

  • IGC Model prosesa controllinga
  • KPI u Controlling procesima

U prvoj knjizi je pregled 10 osnovnih controlling procesa, sa detaljnim objašnjenjem. U drugoj knjizi je dat pregled preko 100 KPI-ja za controlling procese.

Controlleri, kao pravi biznis partneri menadžerima, imaju i odgovornost za zajednički definisane ciljeve. Šta to znači u praksi? Ako direktor prodaje za Zapadnu Srbiju ima cilj „promet od 5 mEUR“ onda i controller ima cilj „promet od 5 mEUR“. Ako direktor prodaje ne ostvari svoj cilj od 5 mEUR on neće dobiti bonus, ali ni controller neće dobiti svoj bonus. To znači odgovornost za zajednički definisane ciljeve.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova