404 Not Found


nginx

Controller Akademie (Akademija kontrolinga Minhen)

Controller Akademie Munich je osnovana 1971. godine i specijalizovana je za obuke iz controllinga. Controller Akademie je najpoznatija po Diploma programu koji se sastoji od 5 nivoa i koji je prošlo više od 50.000 nemačkih controllera. Za više informacija pogledaj www.controllerakademie.de

MCB Menadžment Centar Beograd organizuje po programu i licenci Controlling Akademie Munich treninge za Diploma program od 5 nivoa. Kompletni materijali su prevedeni na srpski i prilagođeni domaćoj terminologiji i okruženju. U Nemačkoj ne postoji zvanje sertifikovani controller kao što je slučaj u Velikoj Britaniji  ACCA. Sa druge strane, Diploma program Controller Akademie je postao de facto standard za nemačke controllere.

Primer programa za Akademiju Controllinga koja je urađena po licenci i sadržaju Diploma programa Controller Akademie Munich. Ovu Akademiju Controllinga na srpskom izvodi Menadžment Centar Beograd.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova