Current assets (tekuća sredstva)

Current assets je oznaka za sredstva u Bilansu stanja koja imaju rok upotrebe kraći od godinu dana. Glavni delovi su keš, potraživanja od kupaca i zalihe.  Postoji i sinonimi za ovaj pojam: current assets, working capital, liquid assets, short term assets. Pored current assets postoje i non-current assets (netekuća sredstva). Netekuća sredstva su sredstva sa rokom upotrebe dužim od godinu dana. Obično su to osnovna sredstva. Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj sinonim short term assets. Možeš pogledati i assets i working capital.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova