Working capital (obrtna sredstva)

Obrtna sredstva su deo Bilansa stanja balance sheet. Glavni delovi obrtnih sredstava su:

 

Postoji nekoliko pojmova koje menadžeri često upotrebljavaju a koji su međusobno veoma slični. Sa druge strane, postoji i određena razlika između ovih pojmova:

 

Kratkoročna sredstva short term assets su sva sredstva koja imaju rok upotrebe kraći od godinu dana. Kratkoročna sredstva se nalaze na levoj strani Bilansa stanja, tj. u Aktivi. Glavni delovi su:

 

Obrtna sredstva su:

  • Kupci
  • Zalihe
  • Dobavljači

 

Kupci i zalihe su u Aktivi na levoj strani, dok su dobavljači u Pasivi, na desnoj strani.

NOS Neto Obrtna Sredstva su jednaka:

  • Kupci + Zalihe – Dobavljači
  • NOS Neto Obrtna Sredstva treba da su što manja.

 

NOF Neto Obrtni Fond je jednak:

  • Kratkoročna sredstva – Kratkoročne obaveze
  • NOF Neto Obrtni Fond treba da je što viši.

 

 

Kompanija se trudi da efikasno upravlja obrtnim sredstvima da bi obezbedila likvidnost liquidity odnosno pozitivan CFO Cash Flow from Operating activites. Efikasno upravljanje obrtnim sredstvima podrazumeva tri odluke:

  • Naplata od kupaca treba da je što brža. Menadžeri koriste broj dana naplate potraživanja od kupaca DSO da bi pratili potraživanje od kupaca AR Accounts receivable.
  • Zadržavanje zaliha treba da je kratko. Menadžer se trudi da ima što niže zalihe inventories a da sa druge strane ostvari sve zadate ciljeve (proizvodnja, prodaja). Menadžer koristi racio broj dana zadržavanja zaliha DIO za praćenje nivoa zaliha.
  • Plaćanje dobavljačima treba da je što duže. Dobavljači daju robu bez kamate i zato je zgodnije koristiti dobavljače u odnosu na bankare. Period plaćanja ka dobavljačima DPO govori za koje vreme se plaćaju dobavljači.

 

NOS Neto Obrtna Sredstva su obično visoka kod proizvodnje jer proizvodnja obično ima visoke zalihe (sirovine, poluproizvodnja, gotovi proizvodi). Kod trgovaca je NOS niži jer trgovci obično imaju niske zalihe. Maloprodaja nema potraživanja od kupaca i ona ima negativan NOS što je dobro za nju. NOS može da se prati u apsolutnim vrednostima (EUR, RSD) a može i preko broja dana, odnosno racio broja DWC.

 

 

Kod ocene investicija capital budgeting koristi se i izraz TOS Trajna Obrtna Sredstva. Trajna obrtna sredstva se definišu za nultu (0) godinu ulaganja i ona su jednaka NOS Neto Obrtnim Sredstvima.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova