Liquidity (likvidnost)

Pod lividnošću podrazumevamo sposobnost kompanije da na vreme ispunjava sve kratkoročne obaveze. Likvidnost se može meriti na više načina:

 

Primer

Kompania Nelt Co ima period naplate od kupaca od 22 dana (DSO) za 2011. godinu. To je odličan rezultat i to znači da kompanija veoma brzo naplaćuje od kupaca i verovatno je likvidna.

Kompanije Medika ima period plaćanja dobavljačima od 198 dana (DPO) za 2012. godinu. To je loš rezultat i to znači da je kompanija nelikvidna i da ne može na vreme da plati dobavljače.

 

Likvidnost je jedan od tri glavna dela finansijskog trougla: likvidnost, profitabilnost i zaduženost.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova