404 Not Found


nginx

CFO Cash Flow from Operating activities (prilivi i odlivi keša iz poslovnih aktivnosti)

Cash flow izveštaj ima tri glavna dela:

  1. CFO Cash Flow from Operating activities (prilivi i odlivi keša iz poslovnih aktivnosti)
  2. CFI Cash Flow from Investing activities (prilivi i odlivi keša iz investicionih aktivnosti)
  3. CFF Cash Flow from Financing activities (prilivi i odlivi keša iz finansijskih aktivnosti)

CFO govori o tome koliko kompanija pravi keša iz operativnog poslovanja. CFO zavisi od dve glavne poluge:

  • EBITDA
  • Upravljanja obrtnim sredstvima (kupci, zalihe, dobavljači)

Ukoliko kompanija nema visoka obrtna sredstva, onda je CFO približno jednak EBITDA. Jedan od najčešćih racio brojeva koji se analizira je CFO % tj. CFO u procentu od prodaje. Normalan iznos za ovaj racio je 5% do 10% od prodaje. Za detaljnije objašnjenje oko Cash Flow izveštaja pogledaj cash flow

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova