Direct costs (direktni troškovi)

Direktni troškovi su oni troškovi koji mogu direktno da se pripišu nosiocu troška. Nosioc troška cost object može biti:

  • Proizvod
  • Cost centar
  • Aktivnost
  • Kupac
  • Region
  • itd…

Ako je nosioc troška proizvod onda imamo sledeće direktne troškove:

  • DM Direct Material ili sirovine
  • DL Direct Labor€ ili direktni radnici na proizvodnoj liniji

Veći deo troškova kompanije se indirektno alociraju na nosioce troškova. Alokacija troškova se radi uz pomoć ključa, mark up ili ABC Activity Based Costinga.

Za detaljnije objašnjenje o alokaciji pogledaj allocations.

Za detaljnije objašnjenje o direktnim i indirektnim troškovima pogledaj costs.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova