404 Not Found


nginx

Cost object (nosioc troška)

Da bi donosili odluke menadžeri žele da znaju koliko pojedinačna „stvar“ košta. Ta „stvar“ se zove cost object ili nosilac troška. Nosilac troška može da bude bilo šta za šta se mogu izmeriti troškovi.

Osnovni nosioc troška je proizvod. To znači da se troškovi alociraju na proizvode. Sa druge strane, controller uvodi i dodatne nosioce troškova u zavisnosti od potrebe menadžera. Raznovrsnost i analitika nosioca troškova često zavisi od mogućnosti softvera koji koristite. Ako je gazda kupio softver od komšijinog malog koji se bavi računarima onda verovatno ne možete mnogo da očekujete. Sa druge strane sa programima kao što su SAP, Oracle, Navision i sl. možete do idete do sitnih creva u smislu analitike. No, to zna i da košta.

Zašto se troškovi vezuju za nosioce troška?

  • Ako se troškovi vežu za proizvod, onda se može napraviti Bilans uspeha za proizvod.
  • Ako se troškovi vežu za kupca, onda se može napraviti Bilans uspeha za kupca customer P&L.
  • Ako se troškovi vežu za profitni centar, onda se može napraviti Bilans uspeha za Distributivni centar MRA.
  • itd…

Uvek razmišljate o tome šta je zaista potrebno menadžeru od informacija. Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj costs.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova