Discount rate (diskonta stopa)

Diskontna stopa je stopa u procentima sa kojom budući novac (FV Future Value) svodimo na sadašnji novac (PV Present Value). Diskontna stopa je jednaka WACC i obično se kreće od 10% do 15%.

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj DCF Discounted Cash Flow.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova