404 Not Found


nginx

WACC Weighted Average Capital Cost (prosečna cena kapitala)

WACC je prosečna cena kapitala koju kompanija koristi.

Kompanija koristi dve izvora kapitala:

  • Pozajmljeni. To su krediti, obveznice, lizing. Ovaj kapital ima svoju cenu koja se vidi u ceni kamate, ceni obveznice, ceni lizinga. Ovaj kapital se zove Debt odnosno pozajmljeni izvori finansiranja.
  • Sopstveni. To su akcije, neraspoređeni profit, odnosno profit tekuće godine. Često menadžeri kažu da je ovaj novac besplatan. Ali, to je pogrešno zaključivanje. Kompanija može investirati sopstveni novac i u druge projekte, tako da postoji oportunitetni trošak. Svaki novac ima svoju cenu.

 

MCB_WACC_1

 

U ovom slučaju WACC je 10,8%. To znači da kompanija, u proseku, pozajmljuje pare za 10,8%.

WACC se koristi u više različitih situacija:

 

Kod računice WACC-a u srpskim kompanijama, najveći problem je da se dobije cena sopstvenog kapitala (15,0% u gornjem primeru). Teoretski, a i praktično, na Zapadu se koriste podaci sa Berze. Pošto Berza u Srbiji ne funkcioniše baš najbolje, onda je teško dobiti podatak na ovaj način. Moja preporuka je da za cenu sopstvenog kapitala u Srbiji koristite dva pristupa:

  • koliki je ROCE kompanije?
  • koliko gazda želi da dobije na uložene pare?

 

Izračunajte ove dve cifre, i pronađite neku zadovoljavajuću srednju vrednost za cenu sopstvenog kapitala.

Takođe, iznos sopstvenog kapitala (40 mEUR u gornjem primeru) treba da se uzme sa Berze. Dakle, uzima se tržišna vrednost kapitala a ne knjigovodstvena vrednost kapitala. Čak iako kompanija ne postoji na Berzi, ovaj iznos može približno dobro da se proceni.

 

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova