DPP Discounted Payback Period (diskontovano vreme povraćaja)

DPP je kriterijum za ulaganje u osnovna sredstva capital budget.

 DPP je broj godina za koje se vrati uloženi novac.

DPP se izražava u godinama (npr. 3,5 godine). U Excelu ne postoji funkcija koja automatski računa DPP.  Za računicu DPP potrebno je imati DCF Discounted Cash Flow. DPP se koristi kao jedan od kriterijuma za ocenu investicionih projekata. Dva glavna kriterijuma za ocenu investicionih projekata su NPV i IRR.

 

Zamislite da imate projekat sa sledećim DCF u 000 EUR:

 DPP Discounted Payback Period (diskontovano vreme povraćaja)

DPP se nalazi između druge i treće godine, odnosno tamo gde kumulativni DCF prelazi iz negativnog predznaka od -400 u pozitivan predznak od +200.

 

Pored kriterijuma DPP koristi se i kriterijum Payback. Jedina razlika između ova kriterijuma je da li koristimo DCF (diskontovani CF) ili CF (običan CF). Neke kompanije vole da koriste DPP a neke Payback.

 DPP Discounted Payback Period (diskontovano vreme povraćaja) 3

DPP i Payback se porede sa željenim brojem godina (npr. želim povraćaj za manje od 5 godina).

DPP < željeni broj godina

Jedno od korisnih pravila je da DPP bude niži od polovine upotrebnog veka mašine. Na primer, ako je vek upotrebe mašine 6 godina onda bi DPP trebao da bude manji od 3 godine.

DPP < 50% upotrebnog veka mašine

Pored DPP i Payback koriste se i drugi kriterijumi za ocenjivanje investicije:

 DPP Discounted Payback Period (diskontovano vreme povraćaja) 4

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova