404 Not Found


nginx

NPV Net Present Value (NSV Neto Sadašnja Vrednost)

NPV je ključni kriterijum za ocenu ulaganja u osnovna sredstva capital budgeting. NPV je jednak zbiru diskontovanih novčanih priliva i odliva u ekonomskom veku projekta. Ili, još jednostavnije:

 

NPV = ΣDCF

 

NPV može da se dešiniše i na sledeći način:

 

NPV = benefit – cost

 

NPV se koristi u saradnji sa DCF metodom DCF Discounted Cash Flow. Da bi investicija u osnovna sredstva bila isplativa NPV mora da bude veći od nule:

 

NPV > 0

 

NPV se izražava u novcu (EUR, RSD, USD). NPV pokazuje koliko će kompanija zaraditi ako uloži u osnovna sredstva. U Excelu postoji i funkcija koja računa NPV.

 

Primer

Farmaceutska kompanija planira da lansira novi lek. Controller je procenio Cash flow u mEUR:

NPV Net Present Value (NSV Neto Sadašnja Vrednost)

Controller, kao i product menadžer, znaju da direktor kompanije traži da svaki proizvod ima minimalni povraćaj od 10%. Da li je isplativno lansiranje novog leka?

Ovog puta ćemo dobiti rešenje uz pomoć Excela. U ćelijama C1 do H2 unete su vrednosti cash flowa po godinama. U ćelijama C3 do H3 je izračunat diskontni faktor za diskont od 10%. U ćelijama C4 do H4 izračunat je diskontovani cash flow koji je jednak Cash flow pomnožen sa diskontnim faktorom (na primer F4 = F2 x F3).

NPV ovog projekta iznosi 1,2 i to je ćelija C7. NPV je dobijen kao zbir diskontovanog cash flowa, odnosno zbir ćelija od C4 do H4. Kada se koristi funkcija NPV u Excelu onda diskontovanje mora da krene od 1.godine, tako da je Excel formula u ćeliji C8 jednaka = C2+NPV (B3;D2:H2)

 

 

Pored NPV, koriste se i drugi kriterijumi za ocenjivanje investicije:

 NPV Net Present Value (NSV Neto Sadašnja Vrednost) 3

 

Za detaljnije objašnjenje ovog pojma pogledaj capital budgeting.

 

Srodni pojmovi

Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova
Prikaz pojmova